اعضاء صندوق بیت اعجیل

اعضاء صندوق بیت اعجیل
ردیف ردیف نام عضوصندوق
۰ ۰ بیت حاج رمضان البنات وسعدون البنات شلش
۱ ۱ حاج رمضان بنات
۲ ۲ سعدون البنات
۳ ۳ کاظم بن رمضان
۴ ۴ عبدالرضا بن رمضان
۵ ۵ حسن بن رمضان
۶ ۶ مالک بن رمضان
۷ ۷ جوادبن کاظم
۸ ۸ هادی بن جواد
۹ ۹ مهدی بن کاظم
۱۰ ۱۰ علیرضا بن مهدی
۱۱ ۱۱ مجیدبن کاظم
۱۲ ۱۲ محمدعلی بن عبدالرضا
۱۳ ۱۳ علی بن حسن
۱۴ ۱۴ حسین بن مالک
۱۵ ۱۵ امیربن المرحوم محمد
۱۶ ۱۶ مرتضی بن سعدون
۰ ۰ بیت المرحوم حاج زعیربنات شلش
۱۷ ۱ حاج چاسب زغیر
۱۸ ۲ رضا بن چاسب
۱۹ ۳ هادی بن چاسب
۲۰ ۴ مهدی بن چاسب
۲۱ ۵ صادق بن چاسب
۲۲ ۶ علی بن زغیر
۲۳ ۷ محمدبن زعیر
۲۴ ۸ کریم بن زغیر
۲۵ ۹ یونس بن زغیر
۲۶ ۱۰ حسین بن علی
۲۷ ۱۱ مهدی بن علی
۲۸ ۱۲ مصطفی بن محمد
۲۹ ۱۳ مرتضی بن محمد
۳۰ ۱۴ فارس بن محمود بیت اگرنفل
۳۱ ۱۵ فوازبن محمود
۳۲ ۱۶ علیرضابن فارس
۳۳ ۱۷ محمدرضا
۰ ۰ بیت المرحوم حاج دعیر بن حسین العمید
۳۴ ۱ حاج علی بن دعیر
۳۵ ۲ حسین بن علی
۳۶ ۳ مسعودبن علی
۳۷ ۴ عبدالکریم بن دعیر
۳۸ ۵ صادق بن دعیر
۳۹ ۶ مجیدبن دعیر
۴۰ ۷ محمدرضابن دعیر
۴۱ ۸ عبدالحسین بن دعیر
۴۲ ۹ محمدبن عبدالحسین
۴۳ ۱۰ حسین بن عبدالحسین
۴۴ ۱۱ کاظم بن دعیر
۴۵ ۱۲ رضا بن دعیر
۰ ۰ بیت لفته بن المرحوم حاج رحمه العمید
۴۶ ۱ لفته بن رحمه
۴۷ ۲ محمدبن لفته
۴۸ ۳ حسن بن لفته
۴۹ ۴ احمدبن لفته
۰ ۰ بیت علی بن المرحوم حاج رحمه العمید
۵۰ ۱ علی بن رحمه
۵۱ ۲ محمدرضابن علی
۰ ۰ بیت اهویچل بن نابت العجیل
۵۲ ۱ عبدالزهرابن اهویچل
۵۳ ۲ رضابن عبدالزهرا
۵۴ ۳ محسن بن عبدالزهرا
۵۵ ۴ ابوالفضل بن محسن
۵۶ ۵ میثم بن عبدالزهرا
۵۷ ۶ مصطفی بن عبدالزهرا
۵۸ ۷ مجیدبن هویچل
۵۹ ۸ سجادبن مجید
۶۰ ۹ امین بن طالب امطیر اهویچل
۶۱ ۱۰ احمدبن طالب امطیر هویچل
۰ ۰ بیت حاج رسول الرحمه العمید
۶۲ ۱ حاج رسول بن رحمه
۶۳ ۲ رضا بن رسول
۶۴ ۳ محمدامین بن رضا
۶۵ ۴ مهدی بن رضا
۶۶ ۵ علی بن رسول
۶۷ ۶ میثاق بن علی
۶۸ ۷ عادل بن رسول
۶۹ ۸ یوسف بن عادل
۰ ۰ بیت عبد{عبدالرضا}بن رحمه العمید
۷۰ ۱ عبدبن رحمه
۷۱ ۲ فرهادبن عبد
۷۲ ۳ فریدبن عبد
۷۳ ۴ فوادبن عبد
۷۴ ۵ فاخربن عبد
۰ ۰ بیت جعفربن رحمه العمید
۷۳ ۱ جعغربن رحمه
۷۴ ۲ علی بن جعفر
۷۵ ۳ محمدبن علی
۷۶ ۰ بیت المرحوم حاج رمضان الحسن العمید
۷۷ ۱ حاج عبدالنبی بن حاج رمضان
۷۸ ۲ حمید بن نبی
۷۹ ۳ احمد بن نبی
۸۰ ۴ محمد بن نبی
۸۱ ۵ جلیل بن حاج رمضان
۸۲ ۶ علی بن جلیل
۸۳ ۷ امیرحسین بن جلیل
۸۴ ۸ غلامرضا بن حاج رمضان
۸۵ ۹ عماد بن غلامرضا
۰ ۰ بیت زایرعوده الحسن العمید
۸۶ ۱ زایرعوده بن حسن
۸۷ ۲ جوادبن کاظم عوده
۸۸ ۳ عباس بن کاظم
۸۹ ۴ محمد بن کاظم
۰ ۰ بیت المرحوم عبود بن محمد العمید
۹۰ ۱ علی بن عبود
۹۱ ۲ محمد بن عبود
۹۲ ۳ مرتضی بن عبود
۰ ۰ بیت المرحوم حاج چخیوربن چفیت شلش العجیل
۹۳ ۱ علی بن عبدالساده
۹۴ ۲ قاسم بن عبدالساده
۹۵ ۳ فریدبن عبدالساده
۹۶ ۴ جبار بن حاج چخیور
۹۷ ۵ رضا بن جبار
۹۸ ۶ یعقوب بن حاج چخیور
۹۹ ۷ بوسف بن بعقوب
۱۰۰ ۸ مصطفی بن یعقوب
۰ ۰ بیت المرحوم رحیم بن چفیت شلش العجیل
۱۰۱ ۱ رضابن رحیم
۱۰۲ ۲ حسن بن رحیم
۱۰۳ ۳ علیرضا بن حسن
۰ ۰ بیت المرحوم خلف رمضان الچفیت
۱۰۶ ۱ علی بن خلف
۱۰۷ ۲ حسین بن خلف
۱۰۸ ۳ رضا بن خلف
۱۰۹ ۴ امیدبن خلف
۰ ۰ بیت المرحوم یعقوب البنات
۱۱۰ ۱ محمدبن بعقوب
۱۱۱ ۲ نزاربن محمد
۱۱۲ ۳ اسماعیل بن محمد
۱۱۳ ۴ علیرضا بن محمد
۱۱۴ ۵ احمدبن یعقوب
۰ ۰ بیت کریم ویعقوب بن رحمه
۱۱۵ ۱ کریم بن رحمه العمید
۱۱۶ ۲ عباس بن کریم
۱۱۷ ۳ حسین بن یعقوب رحمه
۱۱۸ ۴ حسن بن یعقوب رحمه
۱۱۹ ۵ سجادبن یعقوب رحمه
۱۲۰ ۶
Print Friendly, PDF & Email

بازدیدها: ۱۹۵

در تاريخ 16/اردیبهشت/1396 بدون دیدگاه برچسب ها :

نوشته شده توسط سعیدابودانیال سیاحی

وبسایت

دیدگاه خود را بیان کنید


 حق نشر © انتشار نوشته هاي اين وبگاه در سايت ها و نشريات تنها با ذکر نام و درج لينک مجاز است.
طراحي شده توسط گروه علی دهقان