اعضاء صندوق بیت امخیفی

اعضاء صندوق بیت امخیفی
ردیف ردیف نام عضوصندوق
۰ ۰ بیت حاج عبدالصاحب کاظم العبدالنبی
۱ ۱ حاج عبدالصاحب
۲ ۲ کریم بن عبدالصاحب
۳ ۳ حسین بن کریم
۴ ۴ علی بن عبدالصاحب
۵ ۵ مصطفی بن علی
۶ ۶ مسعودبن عبدالصاحب
۷ ۷ رضابن مسعود
۸ ۸ احمدبن عبدالصاحب
۹ ۹ ایلیا بن احمد
۰ ۰ بیت شلتاق العسکربن امخیفی
۱۰ ۱ احمدبن شلتاق
۱۱ ۲ مسعودبن احمد
۱۲ ۳ یاسربن احمد
۱۳ ۴ ماهربن احمد
۱۴ ۵ ارکان بن مسعود
۱۵ ۶ فیصل{محمد} بن شلتاق
۱۶ ۷ قاسم بن فیصل
۱۷ ۸ علیرضا بن فیصل
۱۸ ۹ حسن بن شلتاق
۱۹ ۱۰ علی بن حسن
۲۰ ۱۱ میلادبن حسن
۲۱ ۱۲ مهدی بن حسن
۲۲ ۱۳ نعیم بن شلتاق
۰ ۰ بیت علی المطربلیش
۲۳ ۱ جاسم بن علی
۲۴ ۲ عارف بن جاسم
۲۵ ۳ سجادبن جاسم
۲۶ ۴ محمدبن جاسم
۲۷ ۵ فیصل بن علی
۲۸ ۶ میلادبن فیصل
۲۹ ۷ قاسم بن علی
۳۰ ۸ احمدبن قاسم
۳۱ ۹ شهاب بن احمد
۳۲ ۱۰ محمودبن قاسم
۳۳ ۱۱ موعودبن محمود
۳۴ ۱۲ مبین بن محمود
۳۶ ۱۳ مالک بن علی
۳۷ ۱۴ عادل بن علی
۳۸ ۱۵ سعیدبن علی
۳۹ ۱۶ محمدبن سعید
۰ ۰ بیت طاهرحسین المطربلیش
۴۰ ۱ طاهربن حسین
۴۱ ۲ فرهادبن طاهر
۴۲ ۳ علیرضا بن طاهر
۴۳ ۴ حسین بن فرهاد
۰ ۰ بیت عبدالامیرشلش زایرقاسم عبدالنبی
۴۴ ۱ عبدالامیربن شلش
۴۵ ۲ رسول بن شلش
۴۶ ۳ حسین بن عبدالامیر
۴۷ ۴ عباس بن عبدالامیر
۴۸ ۵ جعفرین عبدالامیر
۴۹ ۶ مرتضی بن عبدالامیر
۵۰ ۷ علی اصغربن حسین
۰ ۰ بیت کاظم الخزعل الحمود
۵۱ ۱ علی{سهراب}بن کاظم
۵۲ ۲ حسین بن علی
۵۳ ۳ محمدبن علی
۵۴ ۴ منصوربن کاظم
۵۵ ۵ رهام بن منصور
۵۶ ۶ خالدبن سعید
۰ ۰ بیت حاج اعریبی بن علی مطلب{ابوسعید}
۵۷ ۱ حاج اعربی علی
۵۸ ۲ سعیدبن عاصی بن علی
۵۹ ۳ حمیدبن عاصی
۶۰ ۴ حبیب بن عاصی
۶۱ ۵ مسعود بن عاصی
۶۲ ۶ محمود بن عاصی
۶۳ ۷ مهدی بن عاصی
۶۴ ۸ علی بن عاصی
۶۵ ۹ حسین بن سعید
۶۶ ۱۰ حسن بن سعید
۶۷ ۱۱ احمد بن حمید
۶۸ ۱۲ حامد بن حبیب
۶۹ ۱۳ حسام بن حبیب
۷۰ ۱۴ محمدجوادبن محمود
۰ ۰ بیت حسن مطر
۷۱ ۱ اسکندربن حسن
۷۲ ۲ حسن بن اسکندر
۷۳ ۳ حسین بن اسکندر
۷۴ ۴ ولیدبن حسن
۷۵ ۵ رستم بن حسن
۷۶ ۶ عبدالرضا بن رستم
۷۷ ۷ عیسی بن حسن
۷۸ ۸ عماد بن عیسی
۷۹ ۹ عرفان بن عماد
۸۰ ۱۰ امیدبن عیسی
۸۱ ۱۱ میلادبن عیسی
۸۲ ۱۲ علیرضا بن عیسی
۸۳ ۱۳ حمیدبن حسن
۸۴ ۱۴ محمدبن حمید
۰ ۰ بیت المرحوم عبدالرضا المطر بلیش
۸۵ ۱ حاج ناجی بن عبدالرضا
۸۶ ۲ احمدبن ناجی
۸۷ ۳ امیربن علی
۸۸ ۴ حسین بن امیر
۸۹ ۵ سبحان بن امیر
۹۰ ۶ عیدی بن عبدالرضا
۹۱ ۷ امین بن عبدالرضا
۹۲ ۸ محمدعلی بن عیدی
۹۳ ۹ عباس بن عبدالرضا
۹۴ ۱۰ مرتضی بن علی
۹۵ ۱۱ محمدطاهابن مرتضی
۹۶ ۱۲ رضابن علی
۰ ۰ بیت المرحوم حاج مجیدبن زایرکریم
۹۷ ۱ حبیب بن مجید
۹۸ ۲ میلادبن حبیب
۹۹ ۳ منصوربن حبیب
۱۰۰ ۴ عباس بن مجید
۱۰۱ ۵ محمدعلی بن عباس
۱۰۲ ۶ احمدبن عباس
۱۰۳ ۷ صالح بن مجید
۱۰۴ ۸ مهدی بن صالح
۱۰۵ ۹ عبدالکاظم بن مجید
۱۰۶ ۱۰ امیربن کاظم
۱۰۷ ۱۱ حسین بن کاظم
۱۰۸ ۱۲ علی بن کاظم
۰ ۰  بیت المرحوم محمدبن زایرکریم
۱۰۹ ۱ قاسم بن محمد
۱۱۰ ۲ صادق بن قاسم
۱۱۱ ۳ سجادبن قاسم
۱۱۲ ۴ حسین بن قاسم
۱۱۳ ۵ حسن بن جاسم بن محمد
۱۱۴ ۶ حسین بن جاسم بن محمد
۰ ۰ بیت حاج یونس زایرکریم
۱۱۵ ۱ یونس زایرکریم
۱۱۶ ۲ حمزه بن یونس
۱۱۷ ۳ مهدی بن حمزه
۱۱۸ ۴ امیربن یونس
۱۱۹ ۵ جلیل بن محمد.کریم
۱۲۰ ۶ امین بن جلیل
۱۳۸ ۷ علیرضا بن جلیل
۱۲۱ ۸ محمدکریم بن جلیل
۱۲۲ ۹ علی بن جاسم محمد
۰ ۰ بیت حاج محسن البندر
۱۲۳ ۱ عبدالرضا بن هادی محسن
۱۲۴ ۲ میثاق بن عبدالرضا
۱۲۵ ۳ عبدالله بن هادی
۱۲۶ ۴ عباس بن عبدالله
۱۲۷ ۵ مهدی بن هادی
۱۲۸ ۶ احمدبن هادی
۱۲۹ ۷ محمدبن هادی
۱۳۰ ۸ امین بن هادی
۱۳۱ ۹ کاظم بن محسن
۱۳۲ ۱۰ رضا بن کاظم
۱۳۳ ۱۱ میلاد بن کاظم
۱۳۴ ۱۲ علیرضا بن عباس
۱۳۵ ۱۳ حسن بن محسن
۱۳۶ ۱۴ قاسم بن حسن
۱۳۷ ۱۵ حمیدبن حسن
۱۳۸ ۱۶ عبدالحسین بن محسن
۱۳۹ ۱۷ محسن بن عبدالحسین
۱۴۰ ۱۸ علی بن محسن
۱۴۱ ۱۹ مهدی بن علی

بازدیدها: ۵۱۵

در تاريخ ۱۶/اردیبهشت/۱۳۹۶ یک دیدگاه برچسب ها :
سعیدابودانیال سیاحی

نوشته شده توسط سعیدابودانیال سیاحی

وبسایت

يک ديدگاه

دیدگاه خود را بیان کنید


 حق نشر © انتشار نوشته هاي اين وبگاه در سايت ها و نشريات تنها با ذکر نام و درج لينک مجاز است.
طراحي شده توسط گروه علی دهقان