اعضاء صندوق بیت سلطان

اعضاء صندوق بیت سلطان
ردیف نام عضوصندوق
۰ بیت المرحوم حاج حمیدالکریم بدن السلطان
۱ جاسم حاج حمید
۲ علی بن جاسم
۳ عبدالامیر
۴ عبدالکریم
۵ عبدالحکیم
۶ وسام
۷ محمدجاسم
۸ حسن جاسم حمید
۹ طلال عبدالامیر
۰ بیت یوسف وعزیزالعباس علی السلطان
۱ یوسف عباس علی
۲ بسام یوسف
۳ علی یوسف
۴ حسین یوسف
۵ عزیزعباس علی
۶ پیمان عزیز
۷ مسعودعزیز
۰ بیت المرحوم عبدبن محمدبن محسن
۱ لفته بن عبد
۲ ناجی عبد
۳ عطیه بن عبد
۴ علی بن عبد
۵ کریم بن عبد
۶ هادی بن عبد
۷ حسین بن لفته بن عبد
۸ عباس بن لفته
۹ قاسم بن لفته
۱۰ علی بن لفته
۱۱ محمدبن لفته
۱۲ محمدامین بن لفته
۰ بیت جلیل بن عباس علی سلطان
۱ جلیل عباس
۲ علی بن جلیل
۳ مصطفی بن جلیل
۴ احمد بن جلیل
۵ محمدبن جلیل
۶ توفیق بن جلیل
۰ بیت هانی بن چنعان محسن سلطان
۱ هانی بن چنعان
۲ طالب بن هانی
۳ محمدبن طالب
۴ یوسف بن هانی
۵ علی بن یوسف
۶ عباس بن هانی
۷ مهدی بن هانی
۸ محسن بن هانی
۹ حسن بن هانی
۰ بیت المرحوم سعدون البدن سلطان
۱ رحیم بن سعدون
۲ منصور بن لفته
۳ عارف بن لفته
۴ حسین بن منصور
۵ محمدرضابن منصور
۶ علی بن عارف
۷ محمدبن عارف
۸ نزاربن فیصل سعدون
۰ بیت حاج محمدحسین العلی سلطان
۱ حاج محمد
۲ جاسم بن محمد
۳ حامدبن جاسم
۴ علی بن جاسم
۵ محسن بن محمد
۶ امین بن محسن
۷ امیربن محسن
۸ امیدبن محسن
۹ ابراهیم بن محمد
۱۰ احمدبن محمد
۱۱ علی بن احمد
۱۲ محمدبن احمد
۰ بیت حاج جباربن حسین العلی سلطان
۱ حاج جبار
۲ خالدبن جبار
۳ علی بن خالد
۴ رسول بن جبار
۵ حسین بن رسول
۶ عباس بن جبار
۷ عیسی بن جبار
۸ کاظم بن جبار
۹ حسن بن جبار
۱۰ میلاد
۱۱ محمد
۱۲ ماجد
۱۳ حمزه
۱۴ رضابن احمدفرج حاتم
۰ بیت عبود بن حسین العلی سلطان
۱ عبود بن حسین
۲ ابراهیم بن عبود
۳ سلطان بن عبود
۴ علی بن عبود
۵ عباس بن عبود
۶ مجیدبن سلطان
۷ رضا بن ابراهیم
۰ بیت علی ورستم حسین العلی سلطان
۱ علی بن حسین
۲ حسین بن علی حسین
۳ رستم بن حسین علی
۴ عباس بن رستم
۵ فاضل بن رستم
۰ بیت المرحوم لفته بن حسین العلی سلطان
۱ جوادبن لفته
۲ الیاس بن جواد
۳ جعفربن لفته
۰ بیت المرحوم حسن  بن علی سلطان
۱ داود{قاسم} بن حسن
۲ مسعود بن قاسم
۳ محمودبن قاسم
۴ محمدبن قاسم
۵ دانیال بن مسعود
۶ جاسم بن حسن
۷ امیربن جاسم
۸ عبدالکریم بن حسن
۹ مهدی بن عبدالکریم
۱۰ سعیدبن حسن
۱۱ محمدبن سعید
۰ بیت فیصل بن خلف المکلف محسن
۱ فیصل بن خلف
۲ احمدبن فیصل
۳ باقربن فیصل
۴ رسول بن فیصل
۵ مهدی بن فیصل
۶ رضا بن فیصل
۰ بیت کاظم نعمه رسن السلطان
۱ کاظم بن نعمه
۲ شهرام بن کاظم
۳ رضا بن شهرام
۴ مهدی بن کاظم
۵ سامان بن مهدی
۶ علی بن کاظم
۰ بیت حاج بشیر الچنعان محسن السلطان
۱ خلف بن حاج بشیر
۲ محمدحسین بن خلف
۳ محمدمهدی بن محمد
۴ محمدعلی بن خلف
۵ عزیزبن حاج بشیر
۶ مسعود بن عزیز{اسکندر}
۷ محمدسعیدبن عزیز
۸ عبدالله بن حاج بشیر
۹ امین بن عبدالله{سودی}
۱۰ محمد{حمود}بن بشیر
۱۱ غلامحسین{علی} بن بشیر
۱۲ محمدفاضل بن غلامحسین
۰ بیت جاسم بن خلف المکلف محسن
۱ جاسم بن خلف
۲ محمدبن جاسم
۳ علی بن جاسم
۰ بیت اقبال بن عبدالصاحب الخضیررسن
۱ اقبال{عبدالامیر}بن عبدالصاحب
۲ عادل بن اقبال
۳ یاسربن اقبال
۴ علیرضابن اقبال
۰ بیت چاسب ومحسن اولاد عبدالصاحب الخضیررسن
۱ چاسب بن عبدالصاحب
۲ عباس بن چاسب
۳ محمدبن چاسب
۴ محسن بن عبدالصاحب
۵ احمدبن محسن
۰ بیت حبیب بن شعلان المحسن السلطان
۱ حبیب بن شعلان
۲ سعیدبن حبیب
۰ بیت حاج محمدالکریم البدن السلطان
۱ احمدبن محمد
۲ مهدی بن احمد
۳ باسم بن احمد
۴ سعیدبن محمد
۵ امیرحسین بن سعید
۶ رسول بن محمد
۰ بیت حسن الحنتوش البدن السلطان
۱ سلام بن حسن
۲ کاظم بن حسن
۳ علی بن حسن
۴ مسعود بن حسن
۵ محمدبن سلام
۶ مصطفی بن سلام
۷ حسین بن کاظم
۰ بیت جبار بن خلف المکلف محسن
۱ جباربن خلف
۲ صادق بن جبار
۳ ابراهیم بن جبار
۴ علی بن جبار
۵ موسی بن جبار
۶ محمد بن جبار
۷ عیسی بن جبار
۰ بیت منصور بن خلف المکلف محسن
۱ منصوربن خلف
۲ سجادبن منصور
۰ بیت سعیدالعبوسی سلطانی متصدی رضاجبار
۱ جبارسلطانی
۲ میثم بن جبار
۳ محمدطاهابن میثم
۴ محمدعلی بن جبار
۵ امیرحسین بن محمدعلی
۶ امیرحسن بن محمدعلی
۷ عبدالرضابن جبار
۸ مجتبی بن عبدالرضا
۹ مصطفی بن جبار
۱۰ عبدالحسین بن سعید
۱۱ علی بن عبدالحسین
۱۲ سعیدبن عبدالحسین
۱۳ مهدی بن عبدالحسین
۱۴ احمدبن سعید
۱۵ محمدامین بن احمد
۰ بیت عبد بن چنعان محسن
۱ عبدبن چنعان
۲ علی بن عبد
۳ ابراهیم بن علی
۴ اسماعیل بن علی
۵ رضا بن علی
۶ کاظم بن عبد
۷ حسن بن عبد
۸ حسین بن عبد
۹ عباس بن عبد
۱۰ قاسم بن عبد
۰ بیت خالدبن جبارنعمه رسن
۱ خالدبن جبار
۲ طاهربن خالد
۳ احمدبن خالد
۴ علی بن خالد
۵ رضا بن خالد
۶ دانیال بن طاهر
۰ بیت مجید بن عباس علی
۱ مجیدبن عباس علی
۲ امیربن مجید
Print Friendly, PDF & Email

بازدیدها: ۱۹۱

در تاريخ 16/اردیبهشت/1396 یک دیدگاه برچسب ها :

نوشته شده توسط سعیدابودانیال سیاحی

وبسایت

يک ديدگاه

 1. حسن جاسم حمید کریم البدن گفت:

  باسلام و احترام:
  مجتبی ابن حسن ابن جاسم
  مرتضی ابن محمد ابن جاسم
  حیدر ابن علی ابن جاسم
  به لیست اعضا اضافه شود.

دیدگاه خود را بیان کنید


 حق نشر © انتشار نوشته هاي اين وبگاه در سايت ها و نشريات تنها با ذکر نام و درج لينک مجاز است.
طراحي شده توسط گروه علی دهقان